TISZTESSÉG ÉS ŐSZINTESÉG (INTEGRITY)

Betartjuk az ügyfeleinknek és egymásnak tett ígéreteinket. Csak olyat ígérünk meg, amit teljesíteni tudunk és amit egyszer megígértünk azért úgy dolgozunk, hogy teljesíteni tudjuk. Ügyfeleinkkel és egymással őszintén beszélünk.

Integrity is the essence of everything successful. / A hitelesség minden siker alapja.(R. Buckminster Fuller)

We learned about honesty and integrity – that the truth matters… that you don’t take shortcuts or play by your own set of rules… and success doesn’t count unless you earn it fair and square. / Megtanultuk, hogy mit jelent az őszinteség és a hitelesség – hogy az igazság számít…, hogy nem a könnyebb utat keressük, vagy csak a saját szabályaink szerint játszunk… és, hogy a sikernek csak akkor van értéke, ha azt tisztességes és egyenes módon érjük el. (Michelle Obama)

 FEJLŐDÉS ÉS NÖVEKEDÉS (GROW AND IMPROVE)

Nem elégszünk meg azzal amit már tudunk. Folyamatosan képezzük magunkat szakmailag, de időt és energiát szentelünk személyes fejlődésünkre is. Tudjuk, hogy csak kíváncsian, mindig megújulva tudunk mi magunk fejlődni és növekedni. A cég növekedésének és fejlődésének pedig a személyes fejlődésünk az alapja. Az újat megosztjuk egymással, egymást ösztönözzük.

The illiterate of the 21st century will not be those who cannot read and write, but those who cannot learn, unlearn, and relearn. / A XXI. Század analfabétái nem azok lesznek akik nem tudnak írni vagy olvasni, hanem azok akik nem tudnak tanulni, majd felejteni, majd új ismereteket tanulni. (Alvin Toffler)

The greatest enemy of knowledge is not ignorance, it is the illusion of knowledge. / A tudás legnagyobb ellensége nem a tudatlanság, hanem ha azt hisszük, hogy már mindent tudunk. (Stephen Hawking)

BÁTOR INNOVÁCIÓ  (BRAVE INNOVATION)

Nem a megszokottat követjük, hanem a legjobb és leghatékonyabb megoldásokat alkalmazzuk. Bátran állunk a legnehezebb kihívások elé, mert kitartásunkkal és szaktudásunkkal minden feladatot meg tudunk oldani. Bátran próbálunk ki, alkalmazunk és alkotunk új módszereket és megoldásokat.

Making your mark on the world is hard. If it were easy, everybody would do it. But it’s not. It takes patience, it takes commitment, and it comes with plenty of failure along the way. The real test is not whether you avoid this failure, because you won’t. It’s whether you let it harden or shame you into inaction, or whether you learn from it; whether you choose to persevere. / Nyomot hagyni a világban nehéz feladat. Ha könnyű lenne, bárki képes lenne rá. De nem az. Türelem és elkötelezettség kell hozzá és rengeteg kudarccal meg kell bírkózni út közben. Az igazi próbatétel nem az, hogy elkerüljük a kudarcot, mert azt úgysem lehet. Az igazi próbatétel az az, hogy a kudarc megedz bennünket vagy tétlenségbe taszít. Hogy tudunk tanulni belőle és úgy döntünk, kitartunk mindenek ellenére. (Barack Obama)

Success is the sum of small efforts, repeated day in and day out. / A siker sok apró küzdelem gyümölcse, amit napról napra meg kell vívni. (Robert Collier)

 EGY CSAPAT (TEAMWORK)

Hibáinkból és sikereinkből is együtt tanulunk, egymással, egymásért. Csapatunkat sokféle személyiség alkotja, ez a változatosság tesz rugalmassá és erőssé minket. Sikereinknek együtt örülünk, hibáinkból együtt tanulunk. Dícsérünk, de nem hibáztatunk. Minden kihívásra egy csapatként válaszolunk, egymást támogatva és segítve. Segítjük egymás fejlődését. Munkánkat átláthatóan, egymásban megbízva, egymást bevonva végezzük.

Talent wins games, but teamwork and intelligence win championships. / A tehetséggel meg lehet nyerni egy meccset, de csapat munkával és intelligenciával az egész bajnokságot. (Michael Jordan)

Coming together is a beginning. Keeping together is progress. Working together is success. /  Az összefogás a kezdet. Az összetartás a haladás. Az együttműködés maga a siker. (Henry Ford)

 FELELŐSSÉG ÉS TISZTELET (RESPECT AND RESPONSIBILITY)

Tudjuk milyen nagy hatása van a munkának amit végzünk, ezért csak olyan megoldást adunk ki a kezünkből, ami tükrözi értékeinket és amivel mi magunk is elégedettek vagyunk. Munkánkért, adott szavunkért felelősséget vállalunk. Ügyfeleinket és pácienseiket a legnagyobb tisztelettel kezeljük és csak olyan munkát vállalunk el, ahol munkatársainkat is tisztelettel kezelik, munkájukat elismerik.

One’s philosophy is not best expressed in words; it is expressed in the choices one makes… and the choices we make are ultimately our responsibility. / A hitvallást nem lehet jól szavakkal kifejezni. Azt azok a döntések fejezik ki, amiket meghozunk és azok a választások amikért felelősséget vállalunk. (Eleanor Roosevelt)

One of the most sincere forms of respect is actually listening to what another has to say. / A tisztelet legőszintébb formája meghallgatni amit valaki mondani akar nekünk. (Bryant H. McGill)

EGYENSÚLY (BALANCE)

Az Első Magyar Egészségügyi Marketing Kft. legnagyobb értéke munkatársaink jóléte, biztonsága és egészsége. Ezeket soha nem veszélyeztetjük vagy áldozzuk fel üzleti sikerért. Egymást motiválva és segítve együtt ügyelünk arra, hogy egészségesek, edzettek és kiegyensúlyozottak legyünk. Az egyensúly számunkra nem csak a munkával és munkán kívül töltött idő egyensúlyát jelenti, hanem azt is, hogy munkánkban és magánéletünkben is egészségesek, boldogok és kiegyensúlyozottak legyünk.

We need to do a better job of putting ourselves higher on our own ‘to do’ list. /  Sokkal jobban oda kell figyelnünk arra, hogy előrébb soroljuk magunkat a teendőink listáján. (Michelle Obama)

Good health is not something we can buy. However, it can be an extremely valuable savings account. /  Az egészséget nem lehet pénzért megvenni. Ugyanakkor talán ez a legértékesebb befektetés. (Anne Wilson Schaef)