Hogyan lehet valaki természetgyógyász Magyarországon?

Nem-konvencionális eljárások

Az alternatív gyógyászat, komplementer medicina, hagyományos, nem-konvencionális orvoslás elnevezéssel illetett gyógyító módszereket Magyarországon a köznyelv – és több jogszabályi rendelkezés is – természetgyógyászatnak nevezi.

A jelenleg leginkább használatos jogszabályi megnevezés: nem-konvencionális eljárások.

A nem-konvencionális gyógyító és életminőség-javító (a továbbiakban együtt: nem-konvencionális) eljárások célja az egészségi állapot kedvező befolyásolása, a betegségek megelőzése, valamint az egészséget veszélyeztető, illetve károsító tényezőkkel szembeni védekezés lehetővé tétele.

A hosszú évekig tartó előkészítő munka alapján létrejött, a természetgyógyászat sorsát rendező jogszabályok nemzetközi viszonylatban is úttörő szerepet töltöttek be. A világon elsőként komplex módon célozták meg ennek a sok vihart kavart, viták kereszttüzébe került, heves indulatokat kiváltó szakterület rendezését.

A természetgyógyászati tevékenység alapszabályozása a 40/1997. (III. 5.) Korm. sz. és a 11/1997. (V. 28.) NM rendeletben történt meg.

Tehát 1997-től a természetgyógyászat államilag szabályozott, hivatalosan elismert egészségügyi tevékenység a gyógyító-megelőző ellátásban.

A nem–konvencionális/természetgyógyászati tevékenység mint egészségügyi szolgáltatás gyakorlásának feltételei:

1. A TUDÁS elsajátítása – a szükséges szakképesítés/szakképzettség megszerzése

2. A szakterületnek megfelelő vizsga letétele

3. Az alapnyilvántartásban való regisztrálás

4. A működési nyilvántartásban való regisztrálás

5. Működési engedély.

A TUDÁS elsajátítása – a szükséges szakképesítés/ szakképzettség megszerzése

Szakképesítő vizsgák

Olyan szakképesítések esetében, melyek műveléséhez nem szükséges orvosi és egyéb felsőszintű egészségügyi szakképesítés: a vizsgák lefolytatása az Országos Kórházi Főigazgatóság hatáskörébe utalva.

A szakképesítő vizsga előfeltétele:

 1. Eredményes egészségügyi vizsga letétele. Az egészségügyi vizsga alól mentesül az, aki egészségügyi felső- és középfokú szakképesítéssel rendelkezik. (A vizsgajelentkezéshez szükséges: egészségügyi tanfolyam sikeres teljesítése a felnőttképzési nyilvántartásban szereplő oktatóhelyen.)
 2. Eredményes természetgyógyászati vizsga letétele. (A vizsgajelentkezéshez szükséges: természetgyógyászati tanfolyam és életmódtábor sikeres teljesítése a felnőttképzési nyilvántartásban szereplő oktatóhelyen.)
 3. Az adott szakterület szaktanfolyamának sikeres teljesítése felnőttképzési nyilvántartásban szereplő oktatóhelyen. Az egyes kineziológiai rendszerek szerzői joggal védett oktatási rendben sajátíthatóak el.

Orvosi és egyéb felsőszintű egészségügyi szakképesítéshez kötött tevékenységek esetében:

A vizsgák lefolytatása az orvostudományi egyetemek hatáskörébe utalva.

Az egészségügyi szakképesítést szerzett Személyek alapnyilvántartása

Az alapnyilvántartás célja a megszerzett szakképesítés közhiteles tanúsítása.

Alapnyilvántartásba kell venni azt a személyt, aki Magyarországon az állam által elismert oktatási intézményben szerzett, vagy külföldön szerzett és Magyarországon honosított, vagy elismert egészségügyi szakképesítéssel rendelkezik, az oklevél, illetve bizonyítvány megszerzését követően.

Az egészségügyi dolgozók működési nyilvántartása

A működési nyilvántartás célja az egészségügyi dolgozók adatainak közhiteles tanúsítása. A működési nyilvántartásba vételre kérelem alapján kerül sor, melyhez mellékelni kell az adatok valódiságát igazoló okiratok hitelesített másolatát, három hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítványt, 2 db igazolványképet, a munkahelyre vonatkozó adatokhoz mellékelni kell a munkáltatónak, hatósági engedély alapján tevékenységet végző személy esetén az engedélyező hatóságnak a munkavégzés helyére vonatkozó igazolását is. Nem vehető fel a működési nyilvántartásba az, aki nem szerepel az alapnyilvántartásban, A működési nyilvántartás időtartama öt év, amely – a nyilvántartott személy kérelmére – újabb ötéves időtartamokra megújítható.

A működési nyilvántartásba vett személy szakképesítésének megjelölése mellett használhatja a „regisztrált” jelzőt.

Működési engedély

Az egészségügyi szolgáltatás kizárólag működési engedéllyel végezhető. Egészségügyi szolgáltatás kizárólag az egészségügyi hatóság által kiadott működési engedély birtokában, az abban meghatározottak szerint kezdhető meg, illetve folytatható.

A működési engedély kiadásának feltételei:

– Felelősségbiztosítás: A kérelmezőnek rendelkeznie kell felelősségbiztosítással az egészségügyi szolgáltatás során okozott kár megtérítésére.

– Tárgyi feltételrendszer megléte:

Az egészségügyi szolgáltató tárgyi feltételrendszerének biztosítania kell az ellátáshoz szükséges követelményeket, és meg kell felelnie a munkavégzés feltételeire vonatkozó előírásoknak.

Minden egészségügyi szolgáltatónak biztosítani kell:

 • a négyszemközti konzultációt is lehetővé tevő rendelőhelyiséget, amelyben
 • az adott egészségügyi szolgáltatásra előírt tárgyi feltételek használata, illetve szakszerű tárolása – ideértve a gyógyszerek, a mérgező hatású anyagok és a veszélyes hulladék tárolását is – biztosított,
 • rendelkezésre áll a beteg fektetésére alkalmas vizsgálóágy,
 • a beteg ellátását végző egészségügyi dolgozó számára a kézmosási, illetve fertőtlenítési lehetőség és a szükséges bútorzat van,
 • a rendelőhelyiséggel közvetlen kapcsolatban lévő, vagy azon belül elkülönített öltöző területet, kivéve, ha az ellátás jellegéből adódóan a beteg fizikális vizsgálata nem szükséges,
 • váróhelyiséget,
 • kézmosási lehetőséggel ellátott mellékhelyiséget,
 • az egészségügyi dokumentációnak az egészségügyi adatokra vonatkozó szabályok szerinti tárolását, illetve kezelését.

Személyi feltételrendszer

Az adott tevékenység folytatására jogosító egészségügyi szakképesítéssel kell rendelkeznie, s így az alapnyilvántartásban szerepelnie kell, a működési nyilvántartásban bejegyezve kell lennie. A működéshez szükséges feltételek meglétét az egészségügyi hatóság rendszeresen ellenőrzi.

dr. Varju Márta

www.kinezmagazin.hu

Letölthető: Hogyan lehet valaki természetgyógyász Magyarországon.pdf

Vélemény, hozzászólás?

Az e-mail címet nem tesszük közzé. A kötelező mezőket * karakterrel jelöltük

Nyomja meg az ESC bilentyűt a bezáráshoz