„A marketing csak alapos tervezéssel lehet sikeres”

A Euromedic Diagnosztika marketing és PR tanácsadóival, Reznák-Iskander Leilával és Horváth Krisztinával beszélgettünk a marketing jelentőségéről.

Bár elsőre furcsának tűnik, hogy egy radiológiai portál marketinges kérdésekkel foglalkozik, azonban úgy éreztük, mindenképpen indokolt lehet a téma, hiszen az elmúlt években jelentős fejlődésen ment keresztül az egészségügyi marketing és ezen belül a radiológiai marketing is. Egyáltalán miért van szükség marketingre a képalkotó diagnosztikában?

Horváth Krisztina: Mind az egészségügy, mind a képalkotás igényli a tudatos marketinget, hiszen bizonyos szempontból a térítés ellenében igénybe vehető egészségügyi szolgáltatások ugyanolyan szolgáltatásnak számítanak, mint bármi más a piacon. Csakhogy míg a gazdaság más területein természetes a vállalkozási ismeretek, marketingismeretek széles körű oktatása, az egészségügyben alig ismerik a korszerű vállalkozói eszközöket a szolgáltatók.  Napjainkra már nyilvánvalóvá vált, hogy marketingtudás nélkül az egészségügyi magánvállalkozásokat nem lehet igazán eredményesen működtetni, aki nem használja ezeket az eszközöket, az a piaci versenyben lemarad. Mi a marketinghez értünk, azon belül pedig komoly tapasztalatra tettünk szert az egészségügyi marketing területén.

Reznák-Iskander Leila: A marketing és PR fogalma nagyon óvatosan értelmezhető az egészségügyi környezetben. Különös odafigyelést igényel, hiszen helyzetükből fakadóan is érzékeny emberek irányába kommunikálunk. A Euromedic Diagnosztika esetében is fontos szempont, hogy a marketingnek nem célja a vizsgálatok felesleges szaporítása. Már a közös munkánk kezdetén egyetértettünk abban, hogy a preventív jelleggel alkalmazható vizsgálatokat helyezzük a kommunikáció középpontjába, és a marketing és PR tevékenységünk elsődleges célja a tájékoztatás. Ezzel összhangban a laikusokat célzó kommunikációnk fő üzenete, hogy ha az egyén odafigyel, akkor nagyon nagy eséllyel, sokáig tud szerettei, barátai körében élni.  Bár a család és az egészség kommunikációs szempontból sajnos eléggé elhasznált fogalmak, mégis méltó módon történő bemutatásukat hosszú távon nagyon fontosnak tartjuk.

A marketing kedvelt fogalma a célcsoport. Önök milyen célcsoportokra koncentrálnak?

Horváth Krisztina: Parallel marketing tevékenységet folytatunk, vagyis a páciensek és az orvosok felé is kommunikálunk. Páciens oldali kommunikációnk célja, mint már említettük, a tájékoztatás. Fontosnak tartjuk, hogy az egyén értesüljön a lehetőségekről. Természetesen a radiológia szorosan együttműködik a szakorvosokkal, ezért mindig felhívjuk a szakorvosokkal való konzultáció fontosságára a figyelmet. Páciens oldalon elsődlegesen az egészségtudatos középkorú nőre, családanyára, feleségre, a nyugdíjas korban lévő szülő gyermekére koncentrálunk. Ő a család motorja, a legtöbb esetben az egészségre vonatkozó kérdésekben ő hozza meg a döntést.  A kommunikációnk másik célcsoportját képezik a háziorvosok és a szakorvosok. A beteg ugyanis nem tudja, hogy esetleg MR-re van szüksége, ő csak azzal van tisztában, hogy fáj a feje. Az orvosok irányába történő kommunikációnk célja, hogy szakmai érvekkel alátámasztva mutassuk meg az orvosnak a Euromedic Diagnosztika által végzett vizsgálatok hozzáadott értékét. A képalkotó diagnosztika a külvilág számára nehezen emészthető terület. Fontos bemutatni előadásokkal, igényekre és célcsoportra szabott prospektusokkal, hogy miben segíthet, melyik vizsgálat mire való és hogyan lehet a leghatékonyabban használni.

Önök képalkotó diagnosztikai szakemberek?

Reznák-Iskander Leila: Mi marketing szakemberek vagyunk. Külsős marketing és PR tanácsadóként koordináljuk a Euromedic Diagnosztika marketing tevékenységét. Természetesen munkánk orvos szakmai támogatást igényel. Külsős tanácsadóként szerepünk kettős: fontos, hogy értsük, és érezzük a céget, ezen túl, azonban nem szabad elveszítenünk a külső perspektívát sem. A marketing outsourcing előnye amellett, hogy költséghatékony megoldás az, hogy az ügyfél nagyobb szakmaiságot kap, hiszen egy csapat magasan kvalifikált, szerteágazó tapasztalattal rendelkező marketing szakember dolgozik azért, hogy a szolgáltatás sikeres legyen.  Mivel sok más iparágban is dolgozunk, onnan is hozhatunk tapasztalatokat, melyeket kiválóan lehet adaptálni az egészségügyre.

Tudna erre példást mondani?

Reznák-Iskander Leila: Nem kell nagy dolgokra gondolni, csupán olyanokra, amik más területeken sikeresek, azonban az egészségügy területén még nem szokványos megoldások. A jó gyakorlatokat megvizsgáljuk, és amit lehet, átterelünk a képalkotás marketingjébe. Ilyen például a megfelelő jogi és etikai keretek között alkalmazott direkt marketing, és az ehhez szükséges marketing célú, jogszerű adatbázis-építés. Vagy a tudás alapú kvízjáték adaptálása, amely nagyon jó eszköz arra, hogy a kevésbé ismert szolgáltatásokat megismertessük a célcsoporttal, és melynek emellett óhatatlanul van edukációs jellege is.

Milyen eszközökkel, üzenetekkel operál a képalkotás marketingje?

Horváth Krisztina: Az alkalmazott eszközök mindig a célcsoporttól függnek. A tervezés időszakában mindig megvizsgáljuk, hogy kit szeretnénk megszólítani, és ezt a célcsoportot hol lehet elérni a leghatékonyabban. A Euromedic Diagnosztika esetében az online és az offline marketing eszközök egy speciális kombinációját alkalmazzuk. Nagyon szép eredményeket értünk el az online marketing eszközökkel: a Euromedic Diagnosztika új weboldala 2011-ben felhasználóbarát minősítést nyert, Facebook üzleti profilunk pedig egyre több minőségi látogatóval dicsekedhet. Mi a fizetett szöveges cikkekben hiszünk és nem a hirdetésekben. Fontos, hogy a célcsoportunk megértse a képalkotás fontosságát és a megértésen keresztül győzzük meg a pácienseket. Az egészségügyben a marketing nem a hirdetésről szól, el is kell magyarázni, mire jó a képalkotás. Ráadásul a marketingkommunikációnk célja minden esetben a prevenció fontossága. A kommunikációs folyamatok megtervezésekor nagyon figyeltünk az emberek érzékenységére, és arra is, hogy speciális jogszabályoknak kell megfelelni. A marketing aktivitás tervezése során mind a Magyar Orvosi Kamara etikai kódexét, mind a vonatkozó jogszabályokat maximálisan szem előtt tartjuk. Fontos etikai szabály például számunkra, hogy a vizsgálati számokat nem szabad indokolatlanul növelni. Ezt erősíti az is, hogy tevékenységünk aktív része az intenzív betegedukáció is. Sok olyan cikket jelentettünk meg, amelyben nem a Euromedic Diagnosztikáé a főszerep, még a cég neve sincs megemlítve, és mely edukációs célokat szolgál. Ez az államilag finanszírozott egészségügy számára is fontos, hiszen alapvető cél a megelőzés. Kisfilmjeink is inkább edukációs céllal készültek: vagy egy-egy vizsgálat bemutatására, vagy egy-egy betegségcsoport, tünet diagnosztizálásának lehetőségére koncentrálnak.

Miért éppen Jakupcsek Gabriellát választották a Euromedic egészségügyi kampánynagykövetének?

Reznák-Iskander Leila: Amikor üzenethez, értékrendhez, céghez keresünk „arcot”, akkor mindig szem előtt kell tartanunk a célcsoportunkat. Jakupcsek Gabriellával nagy szerencsénk van. Egyrészt nagyon hiteles, a célcsoportunk által ismert és követett személyiség. Emellett egy személyben testesíti meg az egészségtudatosan gondolkodó dolgozó nőt, családanyát. Gabriella minden tevékenysége során olyan értékeket közvetít, amivel a Euromedic Diagnosztika, és személy szerint mi is könnyen tudunk azonosulni. Másrészt és nem mellékesen nagyon jól, hatékonyan és gördülékenyen tudunk vele együtt dolgozni.

Hogyan találták ki, mire lenne szükség?

Horváth Krisztina: A marketing csak alapos tervezéssel lehet sikeres. Évekkel ezelőtt egy több hónapos piackutatás után makro- és mikroszintű piacelemzést végeztünk, aktívan foglalkoztunk a páciensek visszacsatolásaival, a versenytársak elemzésével és a különböző érintett csoportok érdekeinek megismerésével. Nem véletlen, hogy nem a harsány, hanem a visszafogott, tájékoztató jellegű kommunikációra koncentrálunk. Ez pedig egyáltalán nem szubjektív döntésünk, mondjuk ízlésünk eredménye, hanem megalapozott adatgyűjtési munka következménye. Például, a piackutatásból kiderült, hogy az orvos gyakran feltételezéssel bír a páciensről annak tekintetében, hogy van-e pénze egészségügyi ellátásra vagy nincs, és ez alapján ajánl valamilyen terápiás irányt. Eközben észrevétlenül a beteg helyett hoz döntést, és így az információ hiányában nem a beteg dönti el, hogy áldoz-e betegsége minél gyorsabb gyógyítására. A fent említett, más ágazatokban jól ismert probléma, a „kivetítés” komoly tényező az egészségügy területén is. A piackutatásunkból például egyértelműen kiderült, hogy ha a várólistás betegek egy meglehetősen nagy része, tudna arról, hogy milyen szolgáltatásra van lehetősége, valószínűleg meggondolná a térítéses ellátást.

Hogyan függ össze a tudatos marketingtevékenység és a térítéses vizsgálatok terjedése?

Reznák-Iskander Leila: Egyértelmű kapcsolat van köztük. A marketing fogalma nehezen értelmezhető államilag fenntartott rendszerekben. Munkánk során az OEP által finanszírozott vizsgálatokat minden tekintetben szem előtt tartjuk, és nagyon tudatosan figyelünk arra, hogy a privát szolgáltatások kommunikációja semmilyen mértékben ne sértse ezt a területet. És fontos azt is hangsúlyozni, hogy egy olyan szolgáltató cég, mint a Euromedic Diagnosztika – amely mind a közfinanszírozott, mind a betegek által finanszírozott vizsgálatokat végez – bármilyen a térítéses szolgáltatás piaca által megkövetelt fejlesztést eszközöl (akár eszköz oldali, akár humán erőforrás oldali), annak eredményét élvezik a közfinanszírozott ellátásban részt vevő páciensek is. Például, a képzések során megtanulják a kollégák, hogyan lehet magas, a piaci elvárásoknak megfelelő szolgáltatási minőséget nyújtani, és a munka során a központ munkatársai nem tesznek különbséget a térítéses és az állami finanszírozott ellátásban részt vevők között.

Miért fontos a Euromedic Diagnosztika számára a marketing?

Horváth Krisztina: Fontos látni, hogy a Euromedic Diagnosztika egész Európában jelen lévő cégcsoport. Jelentős nemzetközi tapasztalatai vannak, amelyek segítenek a magyar célok kijelölésében is. Pár éve Írországban, persze más piaci körülmények között, elkezdték az intenzív marketinget. Azok a tapasztalatok lökést adtak a tudatos magyarországi marketing tevékenység elindulásához is. A marketing számára fontos a kitűnés, megkülönböztethetőség, a beazonosíthatóság.

Úgy látjuk, az egészségügyi szolgáltatásban egyre fontosabb a megbízható márka szerepe, e tekintetben márkának tekinthető egy nagynevű professzor, egy sikeres kórház vagy a Euromedic Diagnosztika is. A beteg számára biztonságot ad, ha ismert szereplőtől kapja az információt, a tanácsot, vagy az egészségügyi ellátást. Idén a  Euromedic Diagnosztika elnyerte a Superbrands 2012 védjegyet.  Hisszük, hogy a minősítés, amelyet elnyertünk, nemcsak biztonságot, de garanciát is nyújt pácienseinknek, partnereinknek mindennapi választásukhoz.

Vélemény, hozzászólás?

Az e-mail címet nem tesszük közzé. A kötelező mezőket * karakterrel jelöltük

Nyomja meg az ESC bilentyűt a bezáráshoz